Technologická zařízení

  • 3D skenování stávajících provozů pro projekci vč. tvorby 3D modelů
  • Měření při ustavování technologií
  • Monitoring
  • 3D dokumentace a příprava dat pro BIM

Výrobní linky

  • Vytyčování pozic výrobních technologií
  • Ustavení a rektifikace strojů
  • 3D skenování provozů pro optimalizace dispozic výrobních linek

Výrobní přípravky a formy

  • Kontrolní měření a rektifikace svařovacích šablon, odlévacích forem, montážních přípravků

Kontrola produkce

  • Kontrolní měření svařenců, dílenských sestav ocelových konstrukcí, odlitků, obrobků, montážních sestav

Reverzní inženýrství

  • Zaměření stávajících objektů nebo předmětů za účelem vyhotovení technické dokumentace pro údržbu nebo výrobu