Dodávky a implementace GIS

  • Analýza a návrh řešení
  • Dodávka a implementace systému
  • Příprava datového modelu

Sběr dat

  • Pořízení nových datových sad přímým měřením nebo přepracováním stávajících

Naplňování a aktualizace

  • Implementace datových sad do systému
  • Pravidelná údržba a aktualizace