3D laserové skenování

  • Zaměření objektů se složitou prostorovou skladbou 3D skenovacími systémy
  • Spojení dílčích skenů do jednoho celku
  • Připojení 3D skenů do státního nebo místního referenčního souřadného systému

Tvorba virtuálních modelů

  • Vyhodnocení tzv. mračen bodů
  • Zpracování objemových nebo drátových 3D modelů pro import k dalšímu použití do dalších softwarových prostředí (AutoCAD, Tekla, Revit aj.)

BIM (Building Information Modeling)

  • Specifické zpracování digitálního informačního modelu stavby propojením grafické části a jeho charakteristik (negrafických dat)