Geometrické plány

  • Rozdělení pozemků
  • Věcná břemena (zřízení služebnosti)
  • Vklad novostaveb do Katastru nemovitostí

Vytyčení vlastnických hranic

  • Ověření průběhu stávajících hranic
  • Vytyčení vlastnických hranic dle aktuálního stavu Katastru nemovitostí
  • Stabilizace hraničních bodů

Katastrální mapování

  • Revize katastrálního operátu
  • Reambulace katastrálních map

Pozemkové úpravy

  • Zpracování návrhů pozemkových úprav vč. geodetických i projekčních činností