Dopravní stavby

 • Majetkoprávní příprava liniových staveb
 • Budování vytyčovacích sítí
 • Vytyčování staveb
 • Data pro řízení stavebních strojů
 • Kontrolní měření, výpočty odchylek a kubatur
 • Monitoring
 • Výstupní dokumentace podle směrnic ŘSD a SŽDC
 • Měření osy koleje vozíkem (APK)

Speciální dopravní stavby (mosty, tunely)

 • Majetkoprávní příprava
 • Budování vytyčovacích mikrosítí
 • Vytyčování staveb
 • Měření dílenských sestav mostních dílců
 • Kontrolní měření, výpočty odchylek a kubatur
 • Monitoring
 • Výstupní dokumentace podle směrnic ŘSD a SŽDC

Občanská a bytová výstavba

 • Vytyčení zemních prací
 • Podrobné vytyčení svislých a vodorovných konstrukcí
 • Kontroly nivelet a svislostí
 • Zaměření skeletů pro opláštění
 • Dokumentace skutečného provedení
 • Geometrické plány pro zápis novostaveb
 • Monitoring staveb

Inženýrské a distribuční sítě

 • Majetkoprávní příprava liniových staveb
 • Vytyčování staveb
 • Zpracování dokumentace skutečného provedení dle směrnic správců
 • Vyšetření stávajících tras inženýrských sítí
 • Geometrické plány pro zřízení služebnosti (věcná břemena)

3D dokumentace objektů, BIM

 • 3D laserové skenování
 • Vyhotovení 3D virtuálních modelů
 • BIM
 • Vizualizace