Stavebnictví

Ať již se jedná o bytové projekty, obchodně-administrativní centra, silniční a železniční stavby nebo průmyslové a technologické provozy, zajistíme veškerý geodetický servis od přípravy, přes realizaci až po dokumentaci skutečného provedení.

Strojírenství

V oblasti strojírenského průmyslu zajišťujeme služby měření zejména tam, kde standardní metrologické nástroje nedostačují na prostorově rozsáhlá a složitá uspořádání. Naše měření vysokých přesností mají uplatnění ve všech typech strojírenství, průmyslu, dokonce i zdravotnictví.

Energetika a distribuce

V rámci přípravy vyhotovujeme mapové dokumentace, zpracováváme majetkoprávní řešení, zaměřujeme a zpracováváme 3D podklady. V realizační a porealizační fázi vyhotovujeme dokumentace skutečného provedení podle směrnic správců.

Státní správa a samospráva

Pro státní organizace a orgány státní správy zajišťujeme mapová díla (technické a účelové mapy), pasporty a geografické informační systémy. Významnou skupinou služeb jsou i práce spojené s Katastrem nemovitostí či majetkoprávní šetření, v neposlední řadě pak projekční práce pozemních staveb.

Katastr nemovitostí

Pro správu dokumentace Katastru nemovitostí vyhotovujeme velká mapová díla, geometrické plány pro oddělení pozemků, zřízení věcných břemen nebo provádíme vytyčování vlastnických hranic. Práce pro Katastr nemovitostí jsou základní oblastí působnosti naší společnosti.

Architektura a projekce

Pro činnost architektů a projektantů připravujeme podklady pro studie či realizační dokumentace. Současně jsme schopni nabídnou kapacitu vlastní projekční skupiny v oblasti pozemního stavitelství.