Projekty pozemních staveb

 • Zpracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů
 • Projednání projektu s úřady, vyřízení stavebního povolení
 • Zajištění vyjádření dotčených orgánů
 • Spolupráce při výběru dodavatele

Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

 • Zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb
 • Výkon osoby odborně způsobilé na úseku PO
 • Správa objektů z hlediska PO

Pasporty staveb

 • Tvorba stavebně technické dokumentace
 • Zajištění vyjádření profesních specialistů

Inženýring

 • Projednání projektu s úřady
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Zajištění vyjádření dotčených orgán

Dozor

 • Výkon autorského dozoru
 • Výkon investorského dozoru