Instalace technologií a komponent

 • Kontrola stavební připravenosti
 • Vytyčení pozic jednotlivých strojních zařízení
 • Ustavení komponent vývojových, vědeckých a medicinálních technologií

Rektifikace výrobních linek

 • Urovnání základových prahů a frém
 • Rektifikace strojních součástí
 • Kontrola souososti válců, roztečí, dorazů
 • Ustavení strojů do přesné vzájemné polohy v rámci sestavy výrobní linky

Kontrola výrobních přípravků a forem

 • Nastavení výrobních přípravků
 • Kontrola forem
 • Kontrola montážních a svařovacích šablon

Dílenská měření ocelových konstrukcí

 • Kontrolní měření geometrických parametrů jednotlivých dílců
 • Zaměření dílenských sestav
 • Výpočet a transformace pro připojení následujících dílců
 • Export dat pro staveništní montáž

Kontrola výrobků

 • Kontrolní měření vlastní výrobní produkce
 • Kontrola polotovarů : odlitků, svařenců, obrobků
 • Zaměření pozic otvorů a vývrtů