Inženýrská geodézie

Nabízíme veškeré práce v inženýrské geodézii. Zajišťujeme komplexní geodetický servis na stavbách všeho druhu, a to od přípravy staveb přes vlastní realizaci stavby až po monitoring již realizovaných staveb.

Metrologie

Naše měření vysokých přesností mají díky univerzálnosti uplatnění ve všech typech strojírenství, průmyslu i např. ve zdravotnictví.

Katastr nemovitostí

Práce v oblasti v Katastru nemovitostí jsou jednou ze základních oblastí, ve kterých naše společnost působí. Vyhotovujeme geometrické plány pro oddělení pozemků, zřízení věcných břemen, vytyčování vlastnických hranic nebo připravujeme podklady pro tzv. prohlášení vlastníka.

3D dokumentace objektů

Díky moderním technologiím, jako jsou např. 3D skenery, dokážeme rychle pořizovat komplexní data o objektech nebo územích a následně z těchto dat vytvářet 3D dokumentaci. Tyto technologie lze uplatnit jak pro technické projektování, tak i pro dokumentaci památkových děl.

Geografické informační systémy (GIS)

Provádíme sběr (měření), zpracování a implementace dat pro geografické informační systémy všech typů a formátů. Softwarové řešní poskytujeme v přímé součinnosti s dodavateli informačních systémů, abychom byli schopni vytvořit projekt adekvátní potřebám zákazníka.

Projekce

V oblasti pozemních staveb nabízíme vypracování projektů všech stupňů, vypracování pasportů (tvorbu stavebně technické dokumentace) stávajících objektů či požárně bezpečnostní řešení staveb.

Prodej a servis geodetických přístrojů

Naše společnost je dlouholetým prodejcem a autorizovaným servisním střediskem pro měřické přístroje švýcarské značky Leica Geosystems AG pro Českou republiku.