Podklady pro projekty, mapování

 • Podklady pro projekty
 • Vyšetření situace katastru nemovitostí
 • Zajištění mapových podkladů třetích stran
 • Vyšetření stávajících tras inženýrských sítí

3D dokumentace objektů

 • 3D laserové skenování
 • Vyhotovení 3D virtuálních modelů
 • BIM
 • Vizualizace

Stavebně-technická dokumentace

 • Zaměření objektů
 • Vyhotovení stavebně technické dokumentace (2D výkresy)
 • Vyšetření stávajících tras inženýrských sítí

Projekční práce

 • Zpracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů
 • Projednání projektu s úřady, vyřízení stavebního povolení
 • Zajištění vyjádření dotčených orgánů
 • Spolupráce při výběru dodavatele
 • Výkon autorského a investorského dozoru