Mapování

 • Podklady pro projekty
 • Vyšetření situace katastru nemovitostí
 • Zajištění mapových podkladů třetích stran
 • Vyšetření stávajících tras inženýrských sítí

3D dokumentace objektů

 • 3D laserové skenování
 • Vyhotovení 3D virtuálních modelů
 • BIM
 • Vizualizace

Majetkoprávní vypořádání

 • Vyšetření majetkoprávních vztahů
 • Zpracování záborových elaborátů
 • Vypracování návrhů smluv
 • Projednání s vlastníky
 • Zpracování odhadů
 • Vyhotovení geometrických plánů

Geografické informační systémy (GIS)

 • Dodávka a implementace systému
 • Tvorba datových modelů
 • Pořízení nových datových sad přímým měřením nebo přepracováním stávajících
 • Správa a údržba

Katastr nemovitostí

 • Vyšetření majetkoprávních vztahů
 • Vytyčení vlastnických hranic dle aktuálního stavu Katastru nemovitostí
 • Vypracování geometrických plánů pro výkupy nebo zřízení služebnosti (věcná břemena)