Technické a účelové mapování

 • Podklady pro projekty
 • Vyšetření situace katastru nemovitostí
 • Zajištění mapových podkladů třetích stran
 • Vyšetření stávajících tras inženýrských sítí

Katastr nemovitostí

 • Vyšetření majetkoprávních vztahů
 • Vytyčení vlastnických hranic dle aktuálního stavu Katastru nemovitostí
 • Vypracování geometrických plánů
 • Projekty pozemkových úprav

Stavebně-technická dokumentace

 • Zaměření objektů
 • Vyhotovení stavebně technické dokumentace
 • Vyšetření stávajících tras inženýrských sítí
 • BIM

Projekční práce

 • Zpracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů
 • Projednání projektu s úřady, vyřízení stavebního povolení
 • Zajištění vyjádření dotčených orgánů
 • Spolupráce při výběru dodavatele
 • Výkon autorského a investorského dozoru

Geografické informační systémy (GIS)

 • Dodávka a implementace systému
 • Tvorba datových modelů
 • Pořízení dat
 • Správa a údržba