Dopravní stavby

 • Modernizace dálnice D1 – úseky 04, 07, 10, 15 a 21
 • Tunelový komplex Blanka, úsek Špejchar–Prašný most
 • Metro V.A, Dejvice–Motol
 • Most Apollo, Bratislava
 • Trafikplats Kristineberg, Stockholm, Švédsko
 • Most přes Lochkovské údolí, SOKP stavba 514

Občanská a bytová výstavba

 • Obchodní dům Breda-Weinstein, Opava
 • City Tower, Praha
 • Fotbalový stadion SK Slavia, Praha
 • Werk aréna, Třinec
 • O2 aréna, Praha
 • Centrála ČSOB Radlická, Praha

3D laserové skenování a modely objektů

 • Elektrárna Gardanne - strojovna, Francie
 • Elektrárna Třebovice - kotel K12, Ostrava
 • UREA - Jednotka na výrobu močoviny, Targu Mures, Rumunsko
 • YARA - potrubní mosty, Köping, Švédsko
 • Blokovna, Třinecké železárny, Třinec
 • Národní kulturní památka - hrad Karlštejn

Průmyslová geodézie a metrologie

 • Proton Therapy Center - instalace technologií na léčbu rakoviny
 • Rekonstrukce kontilití, Třinecké železárny, Třinec
 • Projekt Blizzard - instalace testovacích jednotek turbín, Žebrák
 • Projekt ELI Beams - instalace laserové technologie, Dolní Břežany
 • Ustavení montážních linek - Mercedes, Audi, VW, Porsche, Smart, Německo, Francie
 • Rektifikace montážních přípravků - Aero Vodochody, Bombardier Česká Lípa, Siemens kolejová vozidla

Projekty pozemních staveb

 • Pasportizace - posouzení stavebně technického stavu objektů v majetku Olomouckého kraje
 • Vyhotovení stavebně technické dokumentace areálů státních hmotných rezerv
 • Vyhotovení PD na generální opravu domu pro sociální bydlení, Hr. Králové
 • Vyhotovení PD pro stavební úpravy školy, Broumov
 • PD pro stavební úpravy a modernizace učeben základních škol, Hr. Králové
 • Zpracování PD objektů v areálu kasáren 17. listopadu, Praha - Ruzyně