Geometrické plány

 • Rozdělení pozemků
 • Věcná břemena (zřízení služebnosti)
 • Vklad novostaveb do Katastru nemovitostí

Vytyčení vlastnických hranic

 • Ověření průběhu stávajících hranic
 • Vytyčení vlastnických hranic dle aktuálního stavu Katastru nemovitostí
 • Stabilizace hraničních bodů

Majetkoprávní příprava staveb

 • Analýza situace majetkoprávních vztahů
 • Návrh řešení majektoprávního vypořádání (výkupy, zřízení věcných břemen, vylastnění)
 • Příprava a projednání smluv s vlastníky pozemků (smlouvy o smlouvách budoucích, kupní smlouvy, zřízení služebnosti)
 • Odhady

Prohlášení vlastníka

 • Zaměření bytových jednotek a nebytových prostor
 • Zpracování schémat pro prohlášení vlastníka za účelem vkladu do Katastru nemovitostí