Sférické snímkování

Jedná se o technologii vizualizací měst a obcí (intravilán i extravilán).  Snímkování se provádí z veřejných i neveřejných komunikací pomocí vozidla.

Technologie ve zkratce:

 

 • 360° sférické snímky,
 • snímky pořizovány po 5 m přímo za pohybu vozidla nebo plavidla,
 • přesnost v určení polohy snímků do 10 cm,
 • účelová vrstva do GIS systému,
 • kompatibilita s ESRI, INTERGRAPH, BENTLEY.

 

Obsah dodávky:

 

 • příprava projektu,
 • snímkování ve sjednaném rozsahu,
 • zpracování nasbíraných dat,
 • implementace dat do IT prostředí zákazníka, propojení s GIS
 • možnost využití snímků více uživateli současně (např. v rámci více odborů na úřadech),
 • neomezený počet licencí SW GeoFrame pro práci se snímky,
 • základní zaškolení,
 • hotline.

 

Možnosti využití:

 

 • okamžitý přehled o situaci v terénu přímo „od stolu“,
 • tvorba pasportů komunikací, dopravního značení, zeleně apod.,
 • využití při krizovém řízení,
 • inventarizace majetku města,
 • odhalování „černých staveb“ a záborů,
 • podklad pro tvorbu ÚAP jevů,
 • doplněk k ortofotomapě – snímky poskytují více vizuálních informací z úrovně terénu,
 • proložení snímku digitální technickou mapou, tj. zobrazení prvků mapy přímo ve snímku,
 • odměřování šířek, výšek, polohy bodů,
 • 10% z celkového počtu snímků je možné využít pro prezentaci města ve webových aplikacích, ukázky virtuálních prohlídek zde
 • apod.

 

 

Zpět