Aplikace

Dej Tip

Jedná se o službu pro obce, jejich občany a návštěvníky, která výrazně usnadňuje hlášení různých typů závad v obci a jejich následnou evidenci. Díky mobilní aplikaci „Hlášení závad – Dej Tip“ má každý občan možnost jednoduchýma rychlým způsobem upozornit svoji obec na jakoukoli závadu. Aplikace umožňuje, aby občan anonymně odeslal fotografii konkrétního problému a současně uvedl jeho přesnou polohu. Pro obec samotnou je zpracování a vyhodnocení nahlášených informací velmi snadné a nepotřebuje k tomu žádný speciální HW nebo SW. Služba je nabízena v několika variantách a dle velikosti obce.

AMG – Analytický Modul Gefos

Téměř 80% světových informací se váže na geografickou polohu.

AMG umožňuje vytvářet interaktivní mapové aplikace, které řeší a vizualizují dílčí potřeby či problémy. Kombinací obsahu a geografické informace v analytickém modulu získáváme nový rozměr pohledu na data. AMG dále nabízí interaktivní analýzy a filtry s možností publikace filtrovaných dat. Primárním zaměřením této aplikace jsou analytické pohledy, které dávají odpovědi na otázky – co bylo, co to je, kde to je, co může být a co bude.

Platforma je navržena jako lehký webový klient bez nutnosti zpracování dat na straně serveru či napojení do interních systémů nebo databází.

Příklady využití: vizualizace ztracených / nových smluv v čase na vybraném území, mapa kriminality měst, mapa odchytu zvířat, vizualizace veřejných hlášení závad od obyvatelů měst, geografická vizualizace investic a výdajů, aj.

HEXAGON Smart M.App

Společnost GEFOS a.s. je partnerem společnosti Hexagon Geospatial, předního světového dodavatele informačních technologií. Díky tomu jsme schopni poskytovat svým zákazníkům také řešení či vývoj aplikací v prostředí Hexagon Smart M.App (http://www.hexagongeospatial.com/products/smart-mapp).

Tyto aplikace mohou sloužit jako jednoduchý interaktivní nástroj pro vizualizaci Vašich dat nebo jako komplexní software pro Vaše podnikové pracovní postupy.