Smart city

Smart City a Smart Business

V dnešní době vstupujeme do dynamicky se rozvíjející oblasti Internetu věcí, a s tím také úzce souvisí koncepty Smart Cities či Smart Bussines.

V těchto moderních oblastech – jako jsou právě Smart City, Smart Business, Internet of Things, Open Data, či Big Data, poskytujeme širokou škálu služeb od konzultací až po finální řešení zákazníkovi na míru. Umíme tyto „smart“ technologie vzájemně integrovat a propojit do jednoho celku, nad kterým může být implementován např. moderní webový portál či jen jednoduchá vizualizace dat v reálném čase.

Orientujeme se především na IoT (internet věcí) řešení, kde nabízíme:

 • počáteční analýzu stávajícího stavu
 • výběr vhodných hardwarových senzorů a zařízení, výběr vhodné přenosové technologie
 • vybudování senzorické sítě
 • výsledné aplikační rozhraní
 • software pro vizualizace dat nebo dohledové centrum v reálném čase

GEFOSmart

Naše nová platforma je určená právě k centralizaci technologií budoucnosti. GEFOSmart poskytuje informační a komunikační možnosti pro města či organizace, pomáhá zlepšit proces rozhodování a řízení, optimalizovat náklady, optimalizovat provoz, efektivně odstraňovat problémy a závady, lépe spravovat rozpočty či hledat nové příležitosti rozvoje – možnosti jsou nekonečné.

GEFOSmart – čidla a senzory (IoT)

Možnosti řešení a využití:

 • Monitoring různých jevů na Vaší infrastruktuře
  • Veřejné osvětlení
   • adaptivní řízení pouličního osvětlení
   • detekce poruchy osvětlení – svítí/nesvítí (důležité přechody, ulice u škol, školek, křižovatky, aj.)
  • Sledování hladin řek v důležitých oblastech města (záplavové senzory)
  • Zabezpečení majetku
   • pohybová čidla
   • poničení plomby
   • vniknutí do nemovitostí
  • Monitoring ovzduší
   • vnitřní senzory: úřady, nádraží, školy
   • venkovní senzory
  • Inteligentní monitorování pohybujících se strojů, zařízení či nákladu
   • monitorování stavebních strojů
   • monitorování nářadí
   • monitorování vjezdu do lesa, ochrana vytěženého dřeva
  • Zpracování dat ze senzorů v reálném čase
  • Zpracování a transformace dat v integrační vrstvě (možno kombinovat několik technologií)
  • Publikace zpracovaných dat

GEFOSmart – vizualizace a interaktivní mapové aplikace

 • Interaktivní webový modul AMG
 • Vizualizace Vašich stávajících dat
 • Vizualizace dat ze senzorické sítě v reálném čase
 • Dohledové centrum v reálném čase s možností přímého reportování
 • Analytické pohledy s podporou historie a filtrování

GEFOSmart – komunikace a mobilní aplikace

 • Hlášení závad a jejich vizualizace (mobilní aplikace Dej Tip)
 • Mobilní aplikace pro hromadnou komunikaci
  • Města mohou posílat občanům důležité zprávy z aktuálního dění nebo získávat zpětnou vazbu od svých občanů přes otázky / ankety. Firmy mohou stejným principem komunikovat se svými zaměstnanci.

AMG – Analytický Modul Gefos

Téměř 80% světových informací se váže na geografickou polohu.

AMG umožňuje vytvářet interaktivní mapové aplikace, které řeší a vizualizují dílčí potřeby či problémy. Kombinací obsahu a geografické informace v analytickém modulu získáváme nový rozměr pohledu na data. AMG dále nabízí interaktivní analýzy a filtry s možností publikace filtrovaných dat. Primárním zaměřením této aplikace jsou analytické pohledy, které dávají odpovědi na otázky – co bylo, co to je, kde to je, co může být a co bude.

Platforma je navržena jako lehký webový klient bez nutnosti zpracování dat na straně serveru či napojení do interních systémů nebo databází.

Příklady využití: vizualizace ztracených / nových smluv v čase na vybraném území, mapa kriminality měst, mapa odchytu zvířat, vizualizace veřejných hlášení závad od obyvatelů měst, geografická vizualizace investic a výdajů, aj.

HEXAGON Smart M.App

Společnost GEFOS a.s. je partnerem společnosti Hexagon Geospatial, předního světového dodavatele informačních technologií. Díky tomu jsme schopni poskytovat svým zákazníkům také řešení či vývoj aplikací v prostředí Hexagon Smart M.App (http://www.hexagongeospatial.com/products/smart-mapp).

Tyto aplikace mohou sloužit jako jednoduchý interaktivní nástroj pro vizualizaci Vašich dat nebo jako komplexní software pro Vaše podnikové pracovní postupy.