Stavby občanské vybavenosti

Zpracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů, spolupráce při výběru dodavatele a při provádění stavby, výkon autorského a investorského dozoru.