Inženýring

Projednání projektu s úřady, vyřízení stavebních povolení a zajištění vyjádření ostatních dotčených orgánů.