Projekce

Bytové domy

Zpracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů, spolupráce při výběru dodavatele a při provádění stavby, výkon autorského a investorského dozoru.

 

Inženýring

Projednání projektu s úřady, vyřízení stavebních povolení a zajištění vyjádření ostatních dotčených orgánů.

 

Pasporty staveb

Tvorba stavebně technické dokumentace, zajištění příslušných vyjádření profesních specialistů.

 

Průmyslové a komerční stavby

Zpracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů, spolupráce při výběru dodavatele a při provádění stavby, výkon autorského a investorského dozoru.

 

Rodinné domy

Individuální přístup k řešení, zpracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů, výkon autorského a investorského dozoru.

 

Stavby občanské vybavenosti

Zpracování kompletní projektové dokumentace všech stupňů, spolupráce při výběru dodavatele a při provádění stavby, výkon autorského a investorského dozoru.