Vizualizace PREZENTACE

3D vizualizace

V oblasti 3D Vám můžeme nabídnout širokou škálu možností vizualizace a prezentace Vašich dat.  Jednou z nich je např. tvorba 3D vizualizací architektonických objektů či budoucích areálů staveb a jejich funkčního využití na základě urbanistických studií.

Disponujeme také technologiemi na zpracování mračen bodů z 3D laserového skenování. Výsledkem tak může být např. animace průletu kamery mračnem bodů nebo 3D modelem a vytvoření prezentačního videa, a to i ve stereoskopické formě (3D brýle).

Tiskové služby

V oblasti grafických služeb jsme schopni pro Vás připravit nejrůznější mapové podklady pro následný velkoformátový tisk, který jsme schopni sami realizovat, a to včetně rámování. Můžete si u nás proto objednat nástěnné mapy nejrůznějšího obsahu, jako např. orientační plány, informační tabule, naučné stezky, mapy volebních okrsků apod., nebo také letecké či šikmé snímky.