SW Technologie

MISYS

MISYS (SW produkt od české firmy GEPRO spol. s r.o.) představuje komplexní geografický informační systém pro potřeby měst a obcí, státní správy, správců technického vybavení a mnoha dalších. Patří mezi nejrozšířenější řešení GIS v ČR, především díky své modularitě, otevřenosti a cenové dostupnosti.

MISYS pracuje se vzájemně provázanými grafickými a popisnými informacemi o majetkoprávních vztazích. Umožňuje rychlou a snadnou práci s daty katastru nemovitostí – vyhledávání parcel a budov v katastrální mapě, zobrazení výpisů z KN, listů vlastnictví, apod. Díky nejrůznějším aplikačním nadstavbám (pasportům) lze MISYS efektivně využít k evidenci a správě majetku.

Firma GEFOS a.s. je certifikovaným distributorem systémů společnosti GEPRO a kromě dodávky a instalace programového vybavení zajišťujeme i podrobné zaškolení a zákaznický servis.

Geoportál GEPRO

Geoportál GEPRO je webovým online řešením a alternativou k systému MISYS, jenž si uchovává klíčovou funkcionalitu MISYS pro práci s grafickými i popisnými informacemi katastru nemovitostí, zároveň se ale blíží svým vzhledem a ovládáním moderním webovým mapovým aplikacím.

Geoportál GEPRO představuje hostované webové řešení mapového portálu, které umožňuje zobrazování datových a mapových sad, a to jednak dostupných z veřejných zdrojů, či vlastních dat zákazníka (územní plán, technická mapa, tzn. polohopis a inženýrské sítě, pasporty apod.).

Umožňuje rychlý online přístup ke katastrálním mapám včetně vyhledávání v katastru nemovitostí. Data ISKN jsou automaticky pravidelně aktualizována 12x ročně, tedy každý měsíc.

Výhodou tohoto řešení je online přístup k datům odkudkoliv prostřednictvím internetového prohlížeče. Ze strany zákazníka není třeba kupovat žádný HW ani SW.

GeoMedia

Společnost GEFOS a.s. je partnerem společnosti Hexagon Geospatial, světového giganta na poli geografických informačních systémů. Díky tomu je schopna poskytnout svým zákazníkům komplexní řešení od nákupu licencí produktů rodiny GeoMedia, přes návrh architektury řešení a vytvoření struktury GIS po vlastní údržbu softwaru (maintenance).

GeoMedia desktop je stabilní a robustní technologií aktivně využívanou organizacemi po celém světě, která plně využívá otevřené standardy OGC. GeoMedia desktop jsou výkonným nástrojem pro správu prostorových dat a jejich propojení pro další zpracování, analýzu, prezentaci a následné sdílení. Díky své flexibilní architektuře mohou naplnit požadavky na funkcionalitu uživatelů napříč celou společností.

GeoMedia Smart Client je technologií, která kombinuje výhody desktopového a webového řešení a je tak využívána napříč celou organizací, jelikož podporuje možnost dynamicky měnit uživatelské rozhraní tak, aby vyhovovalo konkrétním požadavkům a roli uživatele napříč tematickými oblastmi a pracovnímu zařazení. Toto intuitivní webové mapové rozhraní tak umožňuje optimalizaci pracovních postupů.

GeoMediaWebMap je plně škálovatelným serverovým řešením pro vytváření a využití webových služeb a webových rozhraní. Platformou pro publikování dat je nástroj GeoMedia desktop. Jeho pomocí lze snadno vytvářet vysoce výkonné webové aplikace zaručující přístup k prostorovým datům v reálném čase, stejně jako komplikované prostorové analýzy. GeoMediaWebMap lze také využít pro síťové analýzy včetně funkcí pro navigaci a dynamickou segmentaci.

Bentley

Společnost Bentley je světově vedoucí firma ve vývoji a poskytování komplexních softwarových služeb pro budování a udržování infrastruktury. Jako Channel Partner je společnost GEFOS a.s. autorizovaným prodejcem Bentley pro Českou republiku, který Vám v tomto širokém spektru produktů rád pomůže vybrat a získat ten nejlepší pro Vaše potřeby. Jedná se o prověřené aplikace, které pomáhají v oblasti architektury, inženýrství a stavebnictví.

Mezi nejznámější produkty patří například:

  • MicroStation
  • Bentley Map
  • Bentley Descartes
  • BentleyPointools
  • ProjectWise, aj.

Potřebujete-li poradit s výběrem vhodného řešení, neváhejte se na nás obrátit!

Erdas

Nástroje Erdas jsou zastoupeny společností Hexagon Geospatial, jíž je naše společnost Channel Partnerem. Tyto nástroje jsou zaměřeny především na zpracování rastrových dat, která jsou převážně získávána dálkovým průzkumem země. Kromě složitých analýz dokáží klasifikovat obraz, detekovat změny, ortorektifikovat rastrové obrazy, měnit datové formáty aj.

Nejznámější produktovou sadou je ERDAS IMAGINE, který Vám umožní vytvářet pokročilé analýzy, prostorově modelovat a následně získávat nové informace. ERDAS IMAGINE se člení dle své funkcionality na:

  • IMAGINE Essentials
  • IMAGINE Advantage
  • IMAGINE Professional

Ke všem verzím IMAGINE je možnost přidat doplňkový modul se specializovanými funkcemi.

Pro správu, analýzu a poskytování prostorových dat Vám bude nejlepším pomocníkem produkt ERDAS APOLLO, který lze přizpůsobit konkrétním požadavkům na funkce dané organizaci.