Dokumentace skutečného stavu

Podklady pro projekt

Potřebujete mapové podklady pro realizaci projektu? Plánujete rekonstrukci stavebního objektu? Připravíme Vám veškerá data, která k tomu potřebujete, ať už polohopisná a výškopisná, data inženýrských sítí (včetně zajištění vyjádření jednotlivých správců sítí), pasporty objektů, ale i další podkladové mapy  – např. katastrální mapy, ortofotomapy, data ZABAGED apod. Díky SW technologiím, kterými disponujeme, Vám data připravíme v nejrůznějších formátech dle Vašich potřeb a požadavků.

Stavebně technická dokumentace

Zaměření stavebních objektů, vypracování stavebně technické dokumentace.

Pasporty nájemních ploch

Zaměření stavebních objektů, vyhotovení schématických půdorysů a výpočty nájemních ploch komerčních objektů, např. dle standardů GIF (MF-B), BOMA, DIN 277.

Pasporty poruch staveb

Evidence poruch stavebních objektů a komunikací (např. před a po zahájení výstavby) formou foto a video záznamu. Navržení metodiky sledování vývoje, zpracování přehledů.