Panomax

PANOMAX je moderní a v České republice zatím naprosto unikátní technologie panoramatického snímkování. Jedná se v podstatě o „živý“ snímek v rozsahu až 360° pořizovaný speciální kamerou umístěnou na vhodném místě (střecha budovy, věž, rozhledna, vyhlídka, horské oblasti).

Webová aplikace je tedy vhodná pro prezentaci pro celou řadu subjektů, jakými mohou být např.:

 • Obce/města
 • Horská střediska, hotely, penziony, restaurace
 • Hrady, zámky
 • Aquaparky, venkovní plovárny, zoologické zahrady
 • Národní parky, CHKO
 • Stavební společnosti aj.

Účelem snímkování může být nejen prezentace, ale i unikátní záznam historického vývoje v dané lokalitě:

 • Dokumentace výstavby nových objektů nebo přestavby stávajících, rekonstrukce objektů
 • Dokumentace přeměny krajiny
 • Dokumentace rozvoje města a jeho okolí apod.

Webová aplikace

Aplikace je otevřená všem individuálním požadavkům zákazníka. Její administrace je velmi jednoduchá. Uživateli či návštěvníkovi umožňuje efektivně prohlížet snímky a jejich historii pomocí celé řady funkcí:

 • Best Shots – prohlížení „nejlepších“ snímků, pořízených během fungování systému. Tyto snímky vybírá sám administrátor/zákazník, lze je jednoduše přidávat, mazat či měnit.
 • Time Laps – prohlížení historie snímků ve zvolených časových obdobích v libovolných intervalech.
 • Hot Spots – silný marketingový nástroj, možnost poskytnout či pronajmout odkaz na snímek komerčním subjektům, které se na snímku nacházejí (hotely, penziony, restaurace) – možnost návratnosti nákladů pro zákazníka.
 • Panodrive – nastavení otáčení kamery včetně „zoom“ – kamera účelně zacílí na místa, či naopak vynechá ta, která chceme zdůraznit, nebo na ně naopak neupozorňovat.
 • Panocut – možnost výřezu části panoramatu – porovnávání snímků v čase.
 • Video Real Time Web Cam – možnost vytvářet videa v různých formátech.
 • Screen saver – možnost stáhnout šetřiče obrazovky
 • Individuální mobilní aplikace pro iPhone, iPad, Android.
 • Stažení a tisk celého snímku ve vysokém rozlišení v rozměrech cca 1 x 3 m.

Tvorba snímků

Panoramatické snímky v HD (High Definition) kvalitě jsou pořizovány speciální otočnou kamerou Livecam D2, a to v rozsahu až 360°.

Kamera se otáčí a postupně snímá ve výsečích, ze kterých je posléze složeno vysoce kvalitní HD Panorama – snímek s rozlišením 66 megapixelů. Proces tvorby jednoho snímku trvá cca 5 minut. Poté je nahrán do speciálního počítače připojeného kabelem ke kameře a během cca 2 vteřin je odeslán na webový server. Nároky na rychlost internetové připojení jsou minimální.

Snímky jsou pořizovány v intervalech 10 minut. Tímto způsobem tak lze získat unikátní historii snímků, kterou si lze libovolně procházet díky řadě funkcí a možností, které webová aplikace PANOMAX nabízí.

Kamera je schopná pořizovat snímky od úsvitu do soumraku, za jakéhokoliv počasí, je odolná, konstruovaná do extrémních podmínek (vítr, mráz, prudké slunce). Není proto problém ji umístit ani na objekty ve vysokohorských oblastech.