Mapování

Podklady pro projekt

Potřebujete mapové podklady pro realizaci projektu? Plánujete rekonstrukci stavebního objektu? Připravíme Vám veškerá data, která k tomu potřebujete, ať už polohopisná a výškopisná, data inženýrských sítí (včetně zajištění vyjádření jednotlivých správců sítí), pasporty objektů, ale i další podkladové mapy  – např. katastrální mapy, ortofotomapy, data ZABAGED apod. Díky SW technologiím, kterými disponujeme, Vám data připravíme v nejrůznějších formátech dle Vašich potřeb a požadavků.

Technické mapy

Digitální technická mapa (DTM) je podrobné digitální mapové dílo, jenž slouží k zaznamenání aktuálního fyzického stavu území včetně výškových poměrů a vyznačení průběhů inženýrských sítí. DTM detailně zobrazuje skutečný stav území – tj. veškeré povrchové znaky, stavební objekty, ploty, vjezdy na pozemky, lampy veřejného osvětlení, obrubníky, zeleň, polohu dopravního značení apod.

DTM je tak jako vhodným podkladem pro přípravu investičních záměrů obce, ale i soukromých subjektů, územní plánování, tvorbu jevů ÚAP, tvorbu pasportů majetku města, vydání rozhodnutí stavebního úřadu, prodej pozemků, projekční účely apod.

Společnost GEFOS a.s. je nejvýznamnějším správcem digitálních technických map měst (DTMM) na jihu Čech, kde v současné době provádí správu DTMM v celkem 14 městech.

Dokumentace inženýrských sítí

Zaměření tras podzemních i nadzemních inženýrských sítí, vč. vyhledání podzemních vedení pomocí detektoru. Zpracování dokumentace podle směrnic správců (ČEZ, E.ON, VAK, NET4GAS, SŽDC, ŘSD aj.), vyhotovení kabelových knih, import do GIS.