Mapování

Podklady pro projekt

Potřebujete mapové podklady pro realizaci projektu? Plánujete rekonstrukci stavebního objektu? Připravíme Vám veškerá data, která k tomu potřebujete, ať už polohopisná a výškopisná, data inženýrských sítí (včetně zajištění vyjádření jednotlivých správců sítí), pasporty objektů, ale i další podkladové mapy  – např. katastrální mapy, ortofotomapy, data ZABAGED apod. Díky SW technologiím, kterými disponujeme, Vám data připravíme v nejrůznějších formátech dle Vašich potřeb a požadavků.

Technické mapy

Digitální technická mapa (DTM) je podrobné digitální mapové dílo, jenž slouží k zaznamenání aktuálního fyzického stavu území včetně výškových poměrů a vyznačení průběhů inženýrských sítí. DTM detailně zobrazuje skutečný stav území – tj. veškeré povrchové znaky, stavební objekty, ploty, vjezdy na pozemky, lampy veřejného osvětlení, obrubníky, zeleň, polohu dopravního značení apod.

DTM je tak jako vhodným podkladem pro přípravu investičních záměrů obce, ale i soukromých subjektů, územní plánování, tvorbu jevů ÚAP, tvorbu pasportů majetku města, vydání rozhodnutí stavebního úřadu, prodej pozemků, projekční účely apod.

Dokumentace inženýrských sítí

Zaměření tras podzemních i nadzemních inženýrských sítí, vč. vyhledání podzemních vedení pomocí detektoru. Zpracování dokumentace podle směrnic správců (ČEZ, E.ON, VAK, NET4GAS, SŽDC, ŘSD aj.), vyhotovení kabelových knih, import do GIS.