Inženýrská geodézie

Geodézie pozemních staveb

Vytyčení zemních prací, zděných i monolitických konstrukcí, inženýrských sítí, zaměření nivelet a svislostí, geodetická dokumentace skutečného provedení stavby, výpočty kubatur.

Geodézie dopravních staveb

Vytyčení zemních prací, vytyčení lankodrah a kontrolní měření souvrství, výpočty kubatur, příprava a import dat pro navigace zemních strojů a finišerů, měření kolejových svršků, měření vozíkem APK a příprava dat pro strojní podbíječky, souborné zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení podle specifických směrnic (ŘSD, SŽDC).

Měření mostních konstrukcí (ocelové, betonové), vč. výsunů.

Měření hloubených i ražených tunelů a kolektorů.

3D laserové skenování

Zaměření staveb nebo dílčích stavebních konstrukcí 3D skenerem jako podkladu pro architektonické rendery a studie.

Zaměření technologických zařízení (potrubní systémy, nádrže, kolony, čerpadla) a dispozic výrobních prostor (výrobní a montážní linky apod.).

Zaměření stavebních objektů pro tvorbu digitálních modelů terénu a výpočty kubatur (zemní práce, souvrství vozovek, betonáže apod.).

Tvorba 3D modelů (drátové, trojúhelníkové, objemové).

Monitoring a měření deformací

Vypracování projektů měření deformací a sledování deformometrických změn stavebních konstrukcí, analýzy přesnosti a návrh technologie sledování. Návrh a zajištění výroby speciálních značek pro sledování. Vlastní měření – sledování náklonů, sedání, konvergence, 3D posuny.