POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti GEFOS a. s. se sídlem Praha 8 – Libeň, Kundratka 17, PSČ 18082, IČO: 256 84 213, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5477, svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve středu dne 28. 3. 2018 od 10.00 hodin na adrese Dukelská 456/21, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, v zasedací místnosti v sídle advokáta Mgr. Ing. Martina Zvěřiny.

Ke stažení:

Pozvánka na ŘVH

i) Návrhy a zdůvodnění návrhů usnesení představenstva

ii) Projekt rozdělení odštěpením sloučením

ii) Projekt rozdělení odštěpením sloučením – Přílohy

Zpět