Kvalita a záruky

Díky nejmodernějším technologiím a kvalifikovaným zaměstnancům GEFOS a.s. Vám poskytujeme ty nejlepší možné služby.

Díky úzkému spojení s firmou Leica Geosystems AG jsou všechna pracoviště vybavena nejmodernějšími měřickými a zpracovatelskými technologiemi, které jsou pravidelně modernizovány dle nejnovějších trendů. Díky tomu jsme připraveni plnit i rozsáhlé a technologicky velmi náročné zakázky.

Za zmínku stojí speciální technika pro 3D laserové skenování, vybavení pro pořizování panoramatických a sférických snímků, velmi přesný systém pro průmyslová měření nebo zařízení pro vyhledávání podzemních vedení.

Samozřejmostí je pravidelně modernizovaná výpočetní, zobrazovací a vykreslovací technika (PC, NB, tiskárny, velkoplošné skenery a plotry).

Jako záruku za svoje práce má firma GEFOS a.s. uzavřenu pojistku na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám na pojistné plnění do výše 15 mil. Kč, s Kooperativou, pojišťovnou, a.s.

Pro zajištění kvality dodávaných služeb zavedla a pravidelně udržuje společnost GEFOS a.s. systémy řízení kvality.

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS 18001
  • ÚOZI dle Zák. č.200/94 Sb. §13, vč. odst. 1. písm d) – díla pro potřeby Ministerstva obrany a pro potřeby obrany státu
  • Hlavní důlní měřič dle vyhlášky ČBÚ Praha č. 435/92 Sb.
  • F14, G01 (České dráhy)
  • oprávnění SÚJB – zvláštní odborná způsobilost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany
  • bezpečnostní školení ČRAF
  • osvědčení NBÚ – stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“
  • certifikovaní projektoví manažeři – metodika PRINCE2

Vybraní zaměstnanci společnosti GEFOS a. s. jsou kvalifikováni oprávněním Státního úřadu pro jadernou bezpečnost – zvláštní odborná způsobilost (ZOZ) k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany. Firma GEFOS a.s. je také držitelem Povolení k provozování leteckých prací.

Politika kvality, environmentu a BOZP_2017