Katastr nemovitostí a geometrické plány

Geodetické práce v oblasti Katastru nemovitostí jsou jedněmi ze základních služeb, které firma GEFOS a.s. 

 • geometrické plány
  • pro čerpání úvěru (rozestavěné budovy)
  • pro oddělení pozemků
  • pro vklad novostavby
  • pro věcná břemena
 • vytyčení vlastnických hranic pozemků
 • vypracování prohlášení vlastníka pro vklad bytových jednotek v osobním vlastnictví do katastru nemovitostí

 

Zejména pro zákazníky z podnikatelské sféry (investoři, develop) je určena rozšířená nabídka služeb:

 

 • zajištění snímku Katastrální mapy jako součásti podkladů pro projekt
 • majetkoprávní projednání v rámci přípravy investičních projektů:
  • analýza stavu
  • příprava pro výkupy
  • věcná břemena
  • návrhy odškodnění
  • smlouvy o smlouvách budoucích – souhlasy s provedením staveb
 • pasportizace nájemních ploch
  • zaměření
  • výpočty výměr nájemních ploch
  • roztřídění a kategorizace dle využitelnosti
  • naplnění do správcovské databáze (informačního systému facility managementu)

 

 

Zpět