Aktuálně realizované
projekty

Na pražském Císařském ostrově začala 19.9.2018 fungovat ve zkušebním provozu nová vodní linka Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Stavba za 6,2 mld. Kč bez...
Rekonstrukce Negrelliho viaduktu vstoupila do druhé třetiny. GEFOS a.s. se podílí na rekonstrukci tohoto nejdelšího mostu v Praze (1110 m), který spojuje Masarykovo...
Do provozu se uvádějí úseky 10 a 04 modernizované D1 – na obou se podílel GEFOS a.s. 14.9.2018 byl uveden do provozu úsek...
Jedná se o technologii vizualizací měst a obcí (intravilán i extravilán).  Snímkování se provádí z veřejných i neveřejných komunikací pomocí vozidla.
Geodetické práce v oblasti Katastru nemovitostí jsou jedněmi ze základních služeb, které firma GEFOS a.s. 
Technologie pro získání přesného 3D modelu objektu (tzv. reverzní úloha).