» Projekty

Aktuálně realizované
projekty

Jedná se o technologii vizualizací měst a obcí (intravilán i extravilán).  Snímkování se provádí z veřejných i neveřejných komunikací pomocí vozidla.
Geodetické práce v oblasti Katastru nemovitostí jsou jedněmi ze základních služeb, které firma GEFOS a.s. 
Technologie pro získání přesného 3D modelu objektu (tzv. reverzní úloha).