3D laserové skenování, modely a vizualizace

Technologie pro získání přesného 3D modelu objektu (tzv. reverzní úloha).

Společnost GEFOS a.s. pracuje s technologií 3D skenování již od roku 2002 a za tu dobu nasbírala cenné zkušenosti. V současnosti ke své práci využívá skenovací systémy přístroje Cyrax HDS 3000 a Leica ScanStation C10. Vedle toho má aktivně k dispozici ruční laserový skener na velmi detailní snímkování, využívaný zejména na umělecké a historické předměty nebo přesné strojírenské modely.

 

Principem technologie je zaměření objektu pomocí pravidelného rastru bodů v definovaných rozestupech (v řádu mm až desítek cm). Výsledkem měření je tzv. “mračno bodů“, které se může dále zpracovávat (generovat plochy, vyhotovit libovolné řezy apod.).

Prezentace výsledků zpracování, nebo samotného mračna bodů je možná v běžných CAD formátech (*.dxf, *.dwg, *.dgn).

 

Možnosti výstupů:

 

  • prosté mračno bodů (soubor diskrétních bodů definovaných 3D souřadnicemi),
  • texturované mračno bodů (každému bodu je přidělena reálná obrazová informace z digitálních fotografií a tak je situace přehlednější pro uživatele),
  • vektorový model,
  • 2D řezy a pohledy
  • 3D vizualizace a flash animace

 

Aplikace dat:

 

Metoda je efektivní zejména pro vytvoření podkladů pro projekční práce složitých technologických celků nebo u prostorově náročných stavebních objektů, a to díky spojení rychlosti měření a detailnosti zachycené reality.

V rámci komplexních služeb nabízíme i implementaci 3D dat do Geografických informačních systémů (GIS), včetně geoportálových řešení, představující publikaci dat do prostředí intranet/internet.

K prostorově umístěným objektům lze připojovat podrobné popisné informace a přiložit potřebné dokumenty – výkresy, fotografie, technické dokumentace, záznamy o revizích a kontrolách apod.

 

Výhody technologie:

 

  • nadstandardní komplexnost měřených dat při extrémně velké rychlosti měření (až 10000 bodů/sec),
  • možnost dodatečného vyhodnocení detailů, bez potřeby dalších měření,
  • bezkontaktní zaměření objektu – zaměřování obtížně přístupných míst,
  • měření v jakýchkoliv světelných podmínkách.

Zpět